معرفی کلینیک

معرفی کلینیک
تاریخچه کلینیک
كلينيك تخصصي پوست ، مو وليزر بهاران با هدف خدمت رساني به همشهريان عزيز و كمك به حوزه بهداشت ودرمان كشور ، پس از اخذ مجوزهاي لازم از دانشگاه علوم پزشكي مشهد ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي در سال 1385 تاسيس گرديد . كلينيك شامل 2 طبقه ودرفضايي بالغ بر 450 متر مربع دربردارنده 8 اتاق ليزر ، 2 اتاق عمل ، 2 اتاق پزشك و 1 اتاق مراقبت پوست مي باشد . اين كلينيك از همكاري بيش از 20 نفر پزشك متخصص پوست ، مو وليزر برخوردار بوده و پزشكان غير متخصص در آن حضور ندارند . همكاري اساتيد دانشگاهي ومحققين پزشكي نيز در بهينه سازي اين فضاي درماني نقش ويژه اي داشته و دارد . همواره سعي شده است از مدرن ترين و كارآمدترين دستگاه ها وليزرها استفاده گردد تا بتواند پاسخگوي تمامي نيازهاي مراجعين باشد ، همچنين در اين مركز هميشه روش هاي درماني علمي ، مورد نظر بوده است كه دراين خصوص نيز وسايل مصرفي استاندارد ومورد تاييد ، بكار برده شده است.
مجوزها

پروانه تاسيس

پروانه تاسيس

پروانه تاسيس درمانگاه تخصصي پوست

پروانه مسئول فني

پروانه مسئول فني

پروانه مسئول فني ساعات صبح

پروانه مسئول فني

پروانه مسئول فني

پروانه مسئول فني ساعات عصر