گردشگری سلامت

گردشگری سلامت

شرکت سبز درمان با نگاه به آینده و با هدف ارائه خدمات به بیماران داخل و خارج کشور اقدام به تاسیس مرکز جراحی محدود کسری ،کلینیک تخصصی پوست ،مو و لیزر بهاران ، و کلینیک تخصصی داخلی و همودیالیز سبز درمان مطابق با استانداردهای بین المللی نموده است.
لذا این شرکت آماده عقد قرار داد با شرکت های فعال در زمینه Health tourism جهت ارائه خدمات به زائرین حضرت رضا و بیماران گردشگر خارجی میباشد.

شرکت سبز درمان شرق