پزشکان 4

طرح 4

پزشکان

دکتر آزاده طبیعی

پزشک متخصص

متخصص پوست و مو

دکتر فخرالزمان پزشکپور

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت…

دکتر رضا جوادی

استاد ارشد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت…

دکتر فهیمه کاظمی

استاد ارشد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت…

دکتر فاطمه حمیدی

استاد ارشد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت…

دکتر نگار طاهری

استاد ارشد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت…